S900 Comb Binding Machine

Rs24,999.00

Maximum Punching : 20 Sheets

Maximum Binding : 500 sheet

Size : A4

One Year Warranty

Category: